Pejskari
Registrace

Genetika psích plemen

Určitě jste už viděli mnoho psů, ale ne všichni jsou stejní. Psi se navzájem liší velikostí, barvami a typem těla, které ovlivňují jejich geny.

Psí tělo tvoří miliony buněk specializující se podle toho, kde se nacházejí. Každá z milionů specializovaných buněk obsahuje stejný genom, což je dědičná informace získaná od našich rodičů. Tato informace je zakódovaná v naší DNA a jednotlivé segmenty nesoucí této informace se nazývají geny.

Barva srsti

Melanocyty jsou jedny z typů buněk v kůži. Tyto buňky produkují pigmenty, díky kterým srst získává určitou barvu. Bylo objeveno několik genů odpovědných za různou pigmentaci srsti u psů, mezi nejdůležitější patří geny MC1R, TYRP1, ASIP, MLPH (melanophilin), SILV (silver homolog), MITF (microphthalmia-associated transcription factor) a CBD103 (beta-defensin 103).