Poslušnost

Kluby klub.obedience.cz

S vycvičeným psem je život jednodušší!.

Poslušnost, neboli obedienceči ovladatelnost. Jde o vytvoření hlubokého vzájemného vztahu mezi psem a psovodem. Pes by měl mít z plnění úkolů radost a dělat je přesně.

Kategorie

Rozlišují se čtyři výkonnostní kategorie a zahrnují tyto cviky: dlouhodobé odložení ve skupině, chůzi u nohy, odložení za chůze, ovladatelnost na dálku, přivolání, aport, přeskok přes překážku, pachové vyhledávání.

K trénování není potřeba zvláštní výcvikový prostor (cvičiště), tréninky mohou probíhat kdekoli. (např. na louce, na fotbalovém hrišti, na plácku).