Oplocená plocha, severovýchodně od domu č. p. 4505, označená informačními tabulemi se symbolem psa.

Pro volné pobíhání psů vyhláška města vymezuje pozemky číslo 2001/17 v k.ú. Zlín, 7. část v ulici Družstevní.

Mapa

Vybavení

  • Oplocený