Pejskari
Registrace

Pozemek parc. č. 1957 v k. ú. Holice – polní cesta od Hollarovy ulice směrem k polím (pouze tato cesta) a pozemek parc. č. 1981 v k. ú. Holice – polní cesta (třešňová alej) směřující ven do pole z obydlené zástavby v ulici Na Krejnici.

Místo leží poblíž ulice Na Krejnici.

Mapa

Vybavení

  • Žádné informace