Pejskari
Registrace

Slovo mondioring se sládá z dvou francouzských slov: mondio, což znamená světový/medzinárodný a ring které znamená kruh. Slovo ring odkazuje na skutečnost, že jde o sled zasebou jdoucích cviků (které mohou dohromady trvat až 45 minut). Mondioring je specifický druh klasického sportovního výcviku psů a jedná se o jednu z nejtěžších kynologických disciplín vůbec.

Mondioring si od psa i psovoda žádá značnou dávku zkušeností, vyrovnanosti i fyzické zdatnosti. Právě o variabilitě, různorodosti a překvapení je mondioring především. Ve zkušebním řádu najdete i zmínku, že cílem je, mimo jiné pobavení diváků. Pes nemá možnost vyzkoušet si připravené prostředí a jeho záludnost, jeho první krok do ringu je i zároveń i startem. Před samotným zehájením závodů si všichni účastníci projedou trať s rozhodčím a na "nástřelovém" psu poprvé uvidí osloupnost cviků, jejich provedení v prostoru.

Pes musí zvládnout tři po sobě jdoucí disiplíny: poslušnost, skoky a cviky obrany. Neobvyklou částí jsou obrany, jsou charakteristické tím, že figuranti při obranách nemají rukáv, ale ringový oblek, takže pes může kousat téměř na celé tělo. Tyto cviky na sebe plynně navazují a provádí se bez přerušení. Pes se po celou dobu nachází ve vymezeném prostoru závodiště (ringu), který může mít nekonečně mnoho podob a tvarů. Na neměnný stadion či plochutedy zapomeňte. Závodiště musí mít minimální rozměry 60x40 m, nejvíce 5000 m2.

Zkušební řád mondioringu byl přijat v září roku 1994.

Kategorie

Obtížnosti jsou stupňovany podle kategorií 1 až 3. Aby pes postoupil do vyšší kategorie, musí minimálně 2x složit zkoušku. Zkouška se skládá z několika disciplín. Před nástupem k posouzení odevzdá psovod vodítko a obojek psa, vylosuje si předmět pro vyhledání a oznámí, zda psa po provedení cviku odvolává slovně či píštalkou.

Poslušnost

 • Chůze u nohy bez vodítka - pes může být veden těsně u nohy (buď levé nebo pravé). Zde je možnost pouze jediného povelu při vykročení. V průběhu chůze se provádějí obraty a zastavení a trasa je vedená i přes různé překážky - balíky slámy, schody atd.
 • Nepřítomnost psovoda (odložení) - pes je odložen a psovod je ukryt před zrakem psa. Pes je zároveň rozptylován různými způsoby.
 • Odmítání potravy - pes nesmí ani projevit zájem, ani couvnout. Ostatně pamlsky různé podoby od granulí, párků, piškotů najdete po celou dobu soutěže volně rozházené v prostoru.
 • Vysílání vpřed - což je při různorodosti možného prostředí cvik náročný.
 • Polohy psa - pes položen na zemi. Pes provádí povely sedni, lehni, vstaň atd. na dálku až 15-ti metrů. Po poslední poloze si ho psovod přivolává. Jak budou polohy probíhat, vymýšlí rozhodčí.
 • Přinášení předmětu - nevíte jaký předmět na konkrétních závodech bude a nesmí vážit více než 1 kg. Zakázány jsou skleněné nebo kovové předměty.
 • Vyhledání předmětu - hledaný předmět je cca 10 cm dlouhé dřívko, které si závodník vylosoval při hlášení.

Skoky

Výšku a délku skoků si určuje psovod. Disciplínu zahrnuje překonání kolmé stěny (palisády, vysoké 1,8 – 2,3 metru), skok do dálky ve vzdálenost 3 - 4 metrů a překážka s výškou 1 metr, 1,10 metru nebo 1,2 metru oběma směry.

Obrana

 • Útok zepředu s holí - po zaujetí pozice psovoda a psa vybíhá figurant do jejich směru a výhružně mává holí a snaží se psa přimět k předčasnému vyběhnutí. Poté se obrací zpět a překonává překážku - pneumatiku, barely, nataženou síť. Teprve poté je pes vyslán k zadržení.
 • Útok s předměty - provádí se na vzdálenost 30 metrů. Figurant se snaží vybraným či předměty zabránit psu v zákusu. I zde je totiž dán časový limit.
 • Hlídání předmětu - psovod umístí předmět do středu 2 m kruhu, psovi dá povel k hlídání a odchází do úkrytu. Figurant se snaží ve 30 sekundách ukrást předmět.
 • Vyhledání figuranta a doprovod - psovod se psem odejdou ze závodiště, aby se mohl figurant ukrýt. Pes se pokouší nalézt figuranta.
 • Ochrana psovoda - figurant se setká s psovodem a figurant se pokusí zahrát jasné a zřetelné napadení psovoda.
 • Zadržení při útěku - figurant utíká, aniž by se otáčel nebo se psovi uhýbal. Je ozbrojen pistolí, ze které 2x vystřelí v průběhu zákusu psa. Usilovné se brání, nepoužívá agresi. Jakmile je dán zvukový povel k pouštění, zůstane ihned zcela klidně stát.