Výstava psů je kynologická akce, která je velmi spjatá s chovem čistokrevných plemen psů. Mnoho chovatelů se těhle akcí vážnivě a rádi účastní a snaží se dosáhnout co nejlepšího výstavní ocenění. Výstavní ocenění totiž nejsou jen pěkné poháry nebo diplomy, tyto tituly zvyšují prestiž chovatele a hodnotu psa v dalším v chovu.

Výstava je setkávání

Výstavy psů se původně organizovaly pro setkání a prezentaci psích plemen. To platí do velké míry stále. Akce nabízí příležitost k seznámení se s chovateli a pejskaři. Pokud o psovi teprve přemýšlíte a rozhodujete se, jaké plemeno chcete, uvidíte tu psy naživo a můžete si vyslechnout zkušenosti chovatelů a majitelů těchto psů.

Klubové a speciální výstavy jsou možností pro chovatele, kde si najít chovné samce, kteří by se k jejich fence hodili pro další krytí.

Posuzování jednotlivých plemen

Někteří lidé se domnívají, že pokud si pořídí psa s průkazem původu, tak musí chodit na výstavy. Ne, nutně. Pejskaři chodí na výstavy, aby mohli svého pejska nebo fenku uchovnit a splnili tak jednu z podmínek pro to, aby štěňata těhto jedinců mohli mít také průkaz původu. Každé plemeno má bonitační řád, v němž často bývá podmínka absolvovat minimálně jednu výstavu s dobrým posudkem.

Hlavní částí každé výstavy je samotné posuzování. A co se vlastně posuzuje? Smyslem průkazu původu je, aby daný jedinec odpovídal standardu svého plemene. Hodnotí se jak moc je každý jedinec v souladu s tímto standardem (v česku se řídíme normami FCI). Posuzování je obvykle rozdělené do tzv. kruhů. Rozhodčí psům udělují známky, slovní posudky, tituly a pořadí umístění.

Samotné vystavování psů může na jednu stranu vypadat velmi jednoduše, obvykle ale za touto činností stojí spousta příprav a práce. Pes by se měl naučit pohybovat ve výstavním kruhu a měl by umět postát v tzv. výstavním postoji, který má každé plemeno trochu jiný. Běžným problémem u začátečníků je, že jejich pes není schopen si nechat prohlédnout zuby.

Kategorie, výstavní třídy

Laikovi se mohou výstavy jevit jako záhadná akce s mnoha pravidly a tituly. Už při podání přihlášky na výstavu je potřeba psa zapsat do správné výstavní třídy. Ty se rozdělují především podle pohlaví, podle věku a popřípadě dosažených titulů nebo pracovních ocenění.

Každou skupinu může pořádat jen určitý okruh pořadatelů a platí na nich trochu rozdílné výstavní řády. Na mezinárodních platí výstavní řád Mezinárodní kynologické unie FCI, na ostatních výstavní řád Českomoravské kynologické unie (ČMKU).

Výstavní ocenění, tituly

Podle rozsahu se výstavy dělí na různé úrovně: od těch nejnižších jako jsou krajské a oblastní přes národní až po nejvyšší, což jsou výstavy mezinárodní. Oblastní a krajské výstavy bývají jednodenní, národní a mezinárodní dvoudenní. Kluby pro jednotlivá plemena pak pořádají své vlastní speciální a klubové výstavy.

Mimořádné výstavy – jsou na nich udělovány tituly CACIB. Světová výstava je nejprestižnější a pořádá ji každý rok jeden ze členských států FCI. V česku se zatím konaly dvě světové výstavy v letech 1966 a 1990. Evropská výstava je menší sestrou výstavy světové, pořádá se také každoročně a u nás se pořádala v roce 2014.

Mezinárodní výstava – každý člen FCI musí každý rok pořádat alespoň jednu výstavu. Jsou na nich udělovány mezinárodně platné tituly CAC, CAC ČMKU, CAJC a s navržením CACIB - FCI. Chovatelský klub se může domluvit s pořadatelem národní nebo mezinárodní výstavy a pořádat v jejím rámci klubovou nebo speciální výstavu.

Ocenění CAC

Národní výstava – je jich několik ročně a udělují se na nich celostátně platné tituly. Se zadáváním CAC, CAC ČMKU, CAJC - přístupné pro všechna plemena.

Oblastní a krajské výstavy – regionální výstavy s udělováním pouze symbolických regionálních titulů (krajský, resp. oblastní vítěz). Tyto výstavy jsou organizovány podle územního rozdělení republiky.

Klubová, speciální výstava – pořádají je jednotlivé chovatelské kluby a jsou na nich vystavováni pouze psi plemene sdružených v pořadatelském klubu. Tyto výstavy a tituly na nich udělené by měly být z chovatelského hlediska těmi nejprestižnějšími.

Historie

Historie psích výstav sahá až do poloviny 19. století. První řádná výstava psů se uskutečnila 28. a 29. června 1859 v městské radnici v anglickém městě Newcastle upon Tye. Přehlídka se týkala pouze loveckých psů, konkrétně stavěčů a setrů a přihlásilo se na ni 60 účastníků. Roku 1886 uspořádal pan Cruft první výstavu pro teriéry. O pouhých 5 let později, tedy roku 1891, uspořádal v Londýně ten samý autor vůbec první výstavu psů všech plemen. Jen s malým zpožděním se psí výstavy začaly pořádat také v USA.

U nás už v roce 1899

V našich krajích se první Zemská výstava psů konala v roce 1899. Skutečný rozkvět výstav psů nastal až ve 2. polovině 20. století. Dnes se jen v Česku pořádá ročně přes 500 psích výstav, počínaje mezinárodními až po klubové nebo oblastní.

Dále si můžete přečíst článek věnovaný detailnějšímu popisu rozdělení výstav, tříd a hodnocení.