Výstava psů je kynologická akce, kde se setkávají majitelé čistokrevných psů s průkazem původu a předvádějí svého psa před rozhodčím. Za předvedení obdrží odborný posudek o exteriérových kvalitách a nedostatcích. Majitelé psů mají možnost získat výstavní ocenění, případně poháry, diplomy či jiné ceny. V neposlední řadě se potkají s lidmi podobných zájmů.

Pro návštěvníky je psí výstava poznat různé rasy psů, i ty netradiční. Seznámit se s chovateli a zjistit více o plemeni psa, o kterého mají zájem.

V České republice zastřešuje psí výstavy ČMKU (Českomoravská kynologická unie), která je členem FCI. Výstavy probíhají podle výstavního řádu FCI.

 

Přihlášení na výstavu

Na výstavu se přihlásíte odesláním vyplněné přihlášky s kopií průkazu původu psa a kopií dokladu o zaplacení výstavního poplatku a to nejpozději v den uzávěrky přihlášky. Datum uzávěrky je napsaný v propozicích každé výstavy. Seznam výstav naleznete na stránkách ČMKU.

Na většinu výstav se lze přihlásit i pomocí online přihlašovacího systému DOG office.

 

Rozdělení výstav

Výstavy jsou jednodenní, dvoudenní i vícedenní. U dvoudenních se plemena rozdělují podle FCI skupin. Výjimka jsou výstavy typu DUO CACIB, DOUBLE CACIB, DUODANUBE, atd. - oba dva dny se vystavují všechna plemena. Rozdělení vždy naleznete v propozicích dané výstavy.

Základní rozdělení výstav

Oblastní

Oblastní výstava bývá jednodenní.

Tituly: VTM (vítěz třídy mladých), VT (vítěz třídy), OV (oblastní vítěz)

Krajská

Krajská výstava bývá jednodenní.

Tituly: VTM (vítěz třídy mladých), VT (vítěz třídy), KV (krajský vítěz)

Speciální

Speciální výstava bývá jednodenní.

Pořádána chovatelským klubem.

Tituly: CAJC, BOJ, CAC, Res. CAC, Vítěz speciální výstavy, BOV, BOS, BOB

Klubová

Klubová výstava bývá jednodenní.

Pořádána chovatelským klubem.

Tituly: CAJC, BOJ, CAC, Res. CAC, Klubový vítěz, BOV, BOS, BOB

Národní

Národní výstava bývá dvoudenní.

Tituly: CAJC, BOJ, CAC, Res. CAC, CAC ČMKU, NV, BOV, BOS, BOB

Mezinárodní

Mezinárodní výstava bývá dvoudenní.

Tituly: CAJC, BOJ, CAC, Res. CAC, CAC ČMKU, CACIB, Res. CACIB, BOV, BOS, BOB

Evropská

Evropská výstava bývá vícedenní.

Koná se 1x za rok, pokaždé v jiném státě Evropy.

Tituly: Evropská naděje, Evropský vítěz mladých, CAJC, BOJ, CAC, Res. CAC, CACIB, Res. CACIB, Evropský vítěz, Evropský vítěz veteránů, BOS, BOB

Světová

Světová výstava bývá vícedenní.

Koná se 1x za rok, pokaždé v jiném státě.

Tituly: Světový vítěz mladých, CAJC, BOJ, CAC, CACIB, Res. CACIB, Světový vítěz, Světový vítěz veteránů, BOS, BOB

 

Výstavní třídy

Psi se na výstavách dělí podle plemen a pohlaví. Každé plemeno i pohlaví mají nadále své třídy.

Třída štěňat

požadavky: věk 4 - 6 měsíců

bez zadávání titulu

Třída dorostu

požadavky: věk 6 - 9 měsíců

bez zadávání titulu

Třída štěňat a třída dorostu dostávají pouze známky VN (velmi nadějný) nebo N (nadějný), na nějakých výstavách mohou soutěžit o nejlepší dorost nebo nejlepší štěně výstavy.

Třída mladých

požadavky: 9 - 18 měsíců

Mezitřída

požadavky: 15 - 24 měsíců

Třída otevřená

požadavky: od 15 měsíců

Třída pracovní

požadavky: od 15 měsíců, jedinec musí mít vykonanou zkoušku z výkonu (doloženou malým certifikátem)

Třída šampionů

požadavky: od 15 měsíců, jedinec musí mít titul lubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Národní vítěz nebo šampión členského státu FCI nebo státu, který FCI uznává

Třída čestná

požadavky: od 15 měsíců, jedinec musí mít uznaný mezinárodní, národní titul šampiona, titul Klubový vítěz, Národní vítěz nebo Vítěz speciální výstavy. Bez nároku na titul CAC.

Zadává se známka a pořadí.

Jedinec se známkou Výborný 1 se může účastnit soutěže o Vítěze plemene

Tato třída je pro vystavovatele, kteří chtějí prezentovat psa, nemají ambice soutěžit o nejvyšší tituly, poplatek bývá nižší.

Třída mimo konkurenci

požadavky: od 15 měsíců, bez nároku na klasifikaci a pořadí.

Třída veteránů

požadavky: starší 8 let.

Rozhodující je věk v den konání výstavy, ne v den přihlášení na výstavu.

 

Hodnocení na výstavách

Pokud pes není z nějakého závažného důvodu vyloučen a dostaví se na výstavu, získá od rozhodčího známku.

VN - velmi nadějný

Známka se používá ve třídě štěňat a dorostu a dává se všem jedincům, kteří vykazují správné proporce plemene s ohledem na věk, jedincům u kterých se předpokládá, že dorostou ve standardní dospělé jedince.

N - nadějný

Známka se používá ve třídě štěňat a dorostu, dává se psům, kteří maji menší či větší odchylky od standardu s ohledem na věk.

V - výborný

Známka se používá ve všech třídách mimo třídu štěňat a dorostu. Dává se psům, kteří nevykazují žádné nebo jen minimální odchylky od standardu po exteriérové i povahové stránce.

VD - velmi dobrý

Známka se používá ve všech třídách mimo třídu štěňat a dorostu. Dává se psům, kteří se mohou zdát bezchybní, ale mají zřetelné anatomické vady.

D - dobrý

Známka se používá ve všech třídách mimo třídu štěňat a dorostu. Dává se psům, kteří vykazují větší odchylky od standardu.

Dostatečný

Známka, kterou obdrží pes s velkým počtem odchylek od standardu, nevykazuje charakteristické znaky plemene, jeho kondice není dostačující.

Diskvalifikován

Známka, kterou obdrží pes vykazující vylučující vady dané standardem, je agresivní nebo zcela neodpovídá standardu alespoň v jednom bodě. Dále jedinci, kteří vykazují abnormality varlat, anomálii čelisti, známky albinismu.

Nemůže být posouzen

Hodnocení získávají psi, kteří neumožní rozhodčímu, aby je posoudil (pes se nenechá osahat, prohlédnout zuby, zkontrolovat varlata, má nežádoucí pohyb). Dále psi, kteří mají patrné stopy po operaci a rozhodčí má důvod k předpokladu, že operace byla provedena za účelem odstranění exteriérové vady.

 

Pořadí

V každé třídě se určí pořadí prvních čtyř jedinců. Jedinci se známkou D a horší pořadí nezískají.

Tituly

VTM - vítěz třídy mladých

krajské a oblastní výstavy

pro jedince se známkou V1 ve třídě mladých

VT - vítěz třídy

krajské a oblastní výstavy - všechny třídy mimo dorostence a mladé jedince

pro jedince se známkou V1

KV - krajský vítěz

krajské výstavy - nejlepší pes a fena v plemeni

pro jedince s oceněním VT

OV - oblastní vítěz

oblastní výstavy - nejlepší pes a fena v plemeni

pro jedince s oceněním VT

CAJC - čekatel junior šampiona

mezinárodní, národní, klubové a speciální výstavy ve třídě mladých

pro jedince s oceněním V1

BOJ - nejlepší mladý jedinec plemene

mezinárodní, národní, klubové a speciální výstavy

bojují spolu pes a fen s titulem CAJC

CAC - čekatel šampiona

mezinárodní, národní, klubové a speciální výstavy v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní třídě, třídě vítězů, třídě šampionů

pro jedince se známkou V1

Res. CAC - reservní čekatel českého šampiona

mezinárodní, národní, klubové a speciální výstavy v mezitřídě, třídě otevřené, třídě pracovní, třídě vítězů a třídě šampionů

pro jedince se známkou V2

KV - klubový vítěz

klubové výstavy - nejlepší dospělý pes a fena plemene

pro jedince s oceněním V1 a CAC

VSV - vítěz speciální výstavy

speciální výstavy, nejlepší dospělý pes a fena plemene

pro jedince s oceněním V1 a CAC

CACIB - čekatel mezinárodního šampiona

mezinárodní výstavy - nejlepší dospělý pes a fena plemene

pro jedince s oceněním V1 a CAC

Res. CACIB - reservní čekatel inter šampiona

mezinárodní výstavy - druhý nejlepší dospělý pes a fena plemene

pro jedince s oceněním V1 a CAC a V2 a Res. CAC ze stejné třídy, kde byl udělen CACIB. Jedinec s titulem CACIB už nebojuje.

NV - národní vítěz

národní výstavy - nejlepší dospělý pes a fena plemene

pro jedince s oceněním V1 a CAC

CAC ČMKU - čekatel šampiona ČMKU

pro jedince s titulem CACIB a Národní vítěz

BOB - nejlepší z plemene

mezinárodní, národní, klubové a speciální výstavy, pes a fena CACIB, BOV (případně V1 pes a fena) a BOJ (případně CAJC pes a fena)

BOS - nejlepší jedinec opačného pohlaví

nejlepší jedinec opačného pohlaví, než je titul BOB

pes a fena CACIB, BOV (případně V1 pes a fena) a BOJ (případně CAJC pes a fena)

BOV - nejlepší veterán v plemeni

mezinárodní, národní, klubové a speciální výstavy

pes a fena s oceněním V1 ze třídy veteránů

BIG - nejlepší z FCI skupiny

mezinárodní a národní výstavy

všichni jedince s oceněním BOB v rámci dané FCI skupiny, zadává se pořadí prvních 3 - 5 jedinců

BOD - nejlepší pes dne

mezinárodní a národní výstavy

všichni vítězové FCI skupin s titulem BIG 1, jde o nejlepšího jedince výstavního dne v případě vícedenních výstav

BIS - nejlepší pes výstavy

na všech výstavách

pro jedince s titulem BIG1 nebo BOD na vícedenních výstavách, BIS jedinci na klubových a speciálních výstavách a vítězové FCI skupin na krajských výstavách

Tituly VTM, VT, CAJC, CAC a Res. CAC nejsou nárokové a rozhodčí je nemusí zadat.

 

Průběh výstavy

Registrace psů (přejímka)

Každý vystavovatel se musí zaregistrovat ve výstavní kanceláři, tam si přebere potřebnou dokumentaci a obdrží organizační pokyny. Poté se zdržuje v blízkosti kruhu, kde bude jeho plemeno posuzováno.

Posuzování

Hlavní část výstavy. Posuzuje se v tzv. kruzích. Jedinci stejného plemene jsou obvykle posuzování ve stejném kruhu. V kruhu se však může posuzovat více plemen najednou. Plemena se posuzují samostatně za sebou. Jedinci chodí rozděleni podle pohlaví a tříd.

Závěrečné soutěže

Po posouzení všech plemen se uzavře většina kruhů a začnou probíhat slavnostní závěrečné soutěže, z těch vzejde vítěz celé výstavy.

Veškeré důležité informace se dozvíte ve výstavním řádu ČMKÚ.