Vše začíná registrací. Mnoho radnic po držitelích psů vyžaduje, aby každý pes starší tří měsíců, byl přihlášen na místním obecním úřadě.

S tímto úkonem je totiž spojena určitá obligace, kdy od této chvíle po vás bude radnice vymáhat každoroční poplatek. Lhůta na jeho zaplacení je ve většině míst do 31. března, nebo do 14-30 dnů od registrace psa. Při přihlášení psa můžete dostanet identifikační známku. Poplatek za vašeho psa určují dvě věci: obecně závazná vyhláška ve vaši obci a zákon č. 565/1990 o místních poplatcích. Ten byl novelizován a od 1.1.2021 přináší pár změn.

Úlevy a osvobození od poplatku ze psů

Zákona určuje maximální výši poplatku a osvobozuje některé skupiny obyvatel, kterými jsou (ustanovení § 2 odst. 2):

  • osoby, které jsou závislé na pomoci jiného člověka,
  • majitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P,
  • osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu nevidomých a zdravotně postižených osob,
  • provozovatelé útulku pro psy,
  • osoby, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (do této kategorie patří například myslivci).

Obci zákon také dovoluje rozšířit vyjímky o další skupiny, často tak osvobozují (dočasně nebo trvale) od poplatku pejskaře, kteří si adoptovali psa z útulku, kastrovali svého psa nebo jste držitelem záchranářského psa.

Kolik mám tedy platit?

Zákon určuje maximální výši poplatku, která se za prvního psa pohybuje do 1500 korun ročně. Za dalšího psa však může být i 2250 Kč. Sazba se liší, pokud psa máte v bytovém domě nebo v rodinném domě. Senioři nad 65 let zaplatí maximálně 200 Kč.

Pokud nepatříte do některé ze skupin mající vyjímku ze zákona, pak přesnou výši najdete v obecně závazné vyhlášce. Pokud si nejste jisti, zeptejte se přímo na obecním úřadě.

Na co je poplatek dobrý?

Část poplatku jde zpět k pejskařům na výdajích, jako jsou nákupy košů, příspěvek na provoz útulků, vybudování oplocených parků, zásobníků na sáčky a sáčků, vývoz košů. Zbytek poplatku zůstává v obci, tato část výběru je často podstatně vyšší, ale která obec by se dobrovolně připravila o snadný příjem do obecní „pokladny“.