Plánujete pořízení pejska, ale nemáte jistotu, jestli chcete malé štěně? Vždycky můžete pejska adoptovat. Mimo adopci ovšem máte i jiné možnosti. Pojďme si vysvětlit pojmy, které potřebujete znát, pokud chcete pejska z útulku. A zároveň si řekneme, jaké máte možnosti pořízení pejska.

Dočasná péče psa

Dočasnou péčí se rozumí stav, kdy si z útulku vezmete pejska k sobě domů pouze na dobu nezbytně nutnou, dočasně. Tito pejsci nemohou být z různých důvodů umístěni v útulku, např.:

  • jedná se o moc mladé nebo příliš staré pejsky
  • nemocní psi a psi po zákrocích, pejsci vyžadující intenzivní péči
  • psi, kteří byli odebrání původním majitelům v důsledku týrání
  • zvířata, která nesnáší dobře dlouhodobý pobyt v útulku
  • nalezená zvířata

Cílem dočasné péče o pejska je taková péče, kterou nelze v útulku zajistit na 100%. Tato zvířata většinou potřebují více péče nebo pozornosti. Zároveň se jedná o pejsky, které třeba z kapacitních důvodů do útulku nemohou být přijati, a v neposlední řadě se jedná o nalezené pejsky lidmi, kteří kontaktují útulek nebo organizaci a pejsek se tak může umístit rovnou do dočasné rodiny.

Dočaskář je každý, kdo rád pomáhá zvířecím bezdomovcům, nemá podmínky pro to, aby zvíře trvale vlastnil.

Jak dlouho trvá dočaska?

Délka pobytu zvířete je individuální. Vždy s ohledem na konkrétní zvíře. Většinou dočasná péče trvá tak dlouho, dokud není pejsek adoptován do trvalého domova, případně tak dlouho, jak to podmínky dočaskáře umožňují. Občas pejsek cestuje z jednoho dočasného domova do druhého.

Náklady a dočasná péče psa

Ideální je, když dočaskář zvládne pokrýt alespoň část nákladů z vlastních zdrojů. Každopádně náklady na péči většinou hradí daný útulek, nebo s nimi vypomůže organizace zprostředkující dočasný domov.

V případě, že dočaskář projeví zájem pejska adoptovat, obvykle bývá upřednostněn.

Dočaskář většinou musí splnit určité podmínky – být starší 18 let (nebo mít svolení rodičů), musí být schopen pejskovi zabezpečit potřebnou péči a ideálně mít zkušenosti se psy.

Náhradní péče o psa

Ze zákona má původní majitel nalezeného psa právo po dobu 4 měsíců od doby nahlášení nálezu zvířete si vzít psa zpět do své péče.

Náhradní péče je stav, kdy je pejsek předán do nového domova, ale je stále v této zákonem chráněné lhůtě. To znamená, že jeho zákonný majitel se může kdykoliv ozvat a vyžádat si psa zpět.

V novém domově se o pejska jeho pečovatelé starají jako o vlastního, hradí veškeré náklady za psa atd. Pokud se v této době přihlásí majitel, pes musí být vydán. Pečovatel má právo na úhradu veškerých nákladů spojených s péčí o psa.

Po čtyřech měsících od nálezu pejsek automaticky přechází do vlastnictví osoby, která si jej vzala do náhradní péče.

Virtuální adopce

Virtuální adopce je pro všechny, kteří nechtějí, nebo z jakéhokoliv důvodu nemohou mít pejska doma, ale zároveň mají finanční prostředky navíc a chtějí nějakému pejskovi zkvalitnit život. Většinou se jedná o pejsky, kteří jsou v útulku "na dožití". Jsou nemocni, nedají se umístit atd. Jako virtuální sponzor si zvolíte, zda chcete pejskovi dát jednorázově nějaký finanční obnos, zda budete posílat nějakou menší (nebo i větší) částku pravidelně, zda budete pravidelně kupovat granule. V tomto případě hodně záleží na daném útulku - co vám umožní. Ale většina útulků je vděčná za jakoukoliv výpomoc.

Adopce psa

Pokud chcete pejska natrvalo a do svého vlastnictví, pak je tu pro vás adopce. Adoptovat můžete buď z útulku, sem tam od chovatele, kterému se vrátilo štěně z vrhu a nemůže si ho nechat, případně od lidí, kterým se dostal pejsek "náhodou" do dočasné péče.

Adoptovat pejska z útulku má své nesporné výhody - některá města podporují adopci a snižují poplatek za psa, kterého si berete z útulku. Navíc v případě adopce k vám pejsek půjde očkovaný, odčervený, čipovaný a v maximálně dobrém zdravotním stavu - jak jen to dovolí situace. To jsou praktické výhody. Mezi další výhody patří dobrý pocit, že zkvalitníte nějaké dobré psí duši život. Pejsci z útulku bývají vděční za nový domov a chovají se tak. A ano, zachránit a zkvalitnit pejskovi život můžete i v případě, že si koupíte psa od množitele, ale tím množitele a jeho budoucí aktivity podpoříte finančně, takže určitá výhoda může být i toto. Útulky jsou plné štěňat, mladých psů, dospělých psů. Různých ras, voříšků, psů různých velikostí.

K adopci musíte být starší 18 let, mít s sebou občanský průkaz, většinou je potřeba adopční poplatek, nějaký obojek a vodítko, či cokoliv pro bezpečný přesun pejska k vám.

Každopádně adopce pejska je poměrně obsáhlé téma a více si o ní povíme příště.

Web zabývající se dočasnou péčí: dočasky.cz

Pejsci z útulků a seznamy útulku naleznete na pesweb.cz