Genetické testovaní začíná postupně pronikat do našich životů. Genetika jako vědní obor vznikla na počátku 20. století.

Úplně první sekvence (přečtení) lidského genomu byla dokončena v roce 2003 a trvala 13 let(1) a stála 2,7 miliard dolarů. Do roku 2007 klesla cena sekvenace na zhruba 10 milionů dolarů a dva roky po té stála 100 tisíc dolarů. Cena sekvenace neustále klesá(2), dnes se dostanete "jen" na pár tisíc korun a stává se cenově dostupnou i v případě našich mazlíčků.

První genom psa byl sekvenován v roce 2004 a pes po té nahradil myš jako modelový organismus pro studium genetiky. Ukázalo se, že lidé jsou geneticky podobnější psům než myším. Víme, že dědičná informace psa je složena z 2,4 miliardy písmen genetického kódu a obsahuje ∼ 19 300 genů. Je tedy jen o málo menší než lidský genom.

Naši předkové začali psy cíleně šlechtit, mnohem dříve, než vůbec znali nějakou genetiku. Využívali rychlé psy s pohotovými reflexy pro lov. Bystré a energické psy využívali k nahánění jiných zvířat, k pasení. Velcí majestátní psi kteří uměli hlasitě štěkat, hlídali osadu. Člověk významně zasahuje do selekce psa tisíce let a pod jeho rukou vzniklo obrovské množství psích ras. Psi se selektovali do mnoha různých velikostí a typů těla. Pes je čivava, jež se vejde do dlaně, a stejně tak i irský vlkodav dorůstající velikosti malého poníka. Velká diverzita se týká také barev srsti, temperamentu a nadáním pro plnění specifických úloh.

Genetické metody nám přináší mnoho užitečných a praktických věcí
  • zkoumáme stopy zanechané šlechtiteli psích plemen,
  • pomohou nám zjistit z jakých plemen se skládá náš voříšek,
  • zachycuje příbuzné organismy a zároveň ukazuje příbuzenské vztahy mezi nimi,
  • odhalí nám predispozice k různým nemocem, takže víme u kterých plemen byste měli ušetřit za veterináře.

Co je DNA

Genetická informace je uložena u všech živých organismů v nukleových kyselinách (RNA, DNA). DNA je pak uložena v buňkách. Psí tělo tvoří miliony buněk specializující se podle toho, kde se nacházejí. V samotné DNA jsou oblasti, kterým říkáme geny. Genom značuje jednotku dědičné informace, které nesou pokyny, podle nichž se staví bílkoviny (proteiny). Bílkoviny jsou základní stavební složkou všech organismů a určují jejich vzhled či funkčnost. Pes (vlastně i člověk) zdědí geny po rodičích, dostane dvě kopie DNA - jednu od otce a druhou od matky. Které kousky DNA pes zdědí od každého rodiče, je zcela náhodné.

Každý gen se skládá ze dvou alel, které můžeme rozdělit na dominantní a recesivní. Dominantní allela nemůže být skrytá, ale projeví se vždy. U recesivní je třeba aby byla předána od obou rodičů. Recesivní allela tak může být skrytý po celé generace, než se setká u obou rodičů, pak je barva vidět u potomků.

Zdroje

  1. https://cs.wikipedia.org/wiki/Projekt_lidsk%C3%A9ho_genomu
  2. https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/DNA-Sequencing-Costs-Data