Homeopatie se často doporučuje používat převážně jako podpůrnou léčbu k tlumení psychosomatických neduhů (stres, spanek, pro zklidnění, či k mírnění úzkostí) a k potížím menšího charakteru. Jako doplňková léčba proniká také stále častěji do veterinárních klinik. Majitelé zvířat očekávají od veterinářů, že o limitech a účincích léčby budou mluvit otevřeně a čestně. Je homeopatie legitimní léčebný postup, alternativní medicína, placebo nebo matení zákazníků?

Jak to funguje

Homeopatie je v rámci alternativní medicíny populárním směrem. Byla založena1 v roce 1810 německým lékařem Samuelem Hahnemannem. V té době se běžně praktikovalo pouštění žilou, léčba pomocí rtuti a arzénu. Tyto metody pacientům spíše škodily než pomáhaly a homeopatie mohla být často lepší alternativou.

Samozřejmě medicína pokročila a s moderní dobou se objevují i nové neduhy. Je zcela běžné, že konvenční terapie má často kromě příznivých účinků i některé negativní efekty. Organismus zvířete není deterministický jako počítač a výstup léčby výsledek léčby je někdy nejistý a volba léčby stojí na vahách různých pravděpodobností přínosu a újmy.

Často u některých nemocí může dojít ke spontánnímu zlepšení a jak nemoc přijde, tak zase sama odejde - např. často se to děje u falešné březosti. Není mnohdy špatné rozhodnutí, chtít pro jistotu nějaký lék předepsat - pokud si chceme být opravdu jisti a nechceme nic zanedbat. Ale jak už bylo zmíněno, léky mohou mít i vedlejší účinky. Například antibiotika kromě zabití nežádoucí bakterie (která může zvíře ohrožovat na životě) můžou pejskovi krátkodobě narušit jeho mikrobiom. A existují výzkum prokazující vzájemný vztah mezi střevní flórou a řadou chronických onemocnění. Toto rozhodnutí o míře intervence by měl učinit veterinář.

Mnoho majitelů psů chce a potřebuje zvíře léčit a to za každou cenu. Zda se může objevit jakýsi prostor pro homeopatika, veterinář může situaci vyhodnotit tak, že zvířátko není ve vážném ohrožení a homeopatika předepíše spíše páníčkovi pro klid. A klidnější pániček méně stresuje zvíře.

Ředění homeopatik

Homeopati staví metodu na dvou principech. Prvním z nich je, že „podobné léčí podobné,“ kdy k léčení symptomů nemoci se využívá látek, které tyto symptomy způsobují.

Druhým principem je, že s počtem ředění stoupá účinnost aktivní látky ve vodním roztoku7. Když vezmete 1 kapku léku a rozředíte ji v 99 kapkách vody, dostanete ředění takzvané „1C“. Když vezmete tento rozředěný roztok a opět ho smícháte 1:99 dostanete „2C“. Homeopati běžně prodávají přípravky s hodnotou 6 C (0,000 000 000 1 percenta) nebo dokonce až 30 C (0.000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1 percenta). Už při 12 C však narážíte na fyzikální limity a překonáváte Avogadrovu konstantu, tedy stav kdy už z původní látky nezůstane v roztoku ani molekula.

Paměť vody

Paměť vody je fenomén, kterým se zabýval i časopis Nature. Podstatou, má být myšlenka, že v léku může chybět aktivní látka, protože voda si pamatuje, že tam před zředěním nějaká aktivní látka byla. Jak dlouho se může do vody otisknout molekula rozpuštěné látky, neboli jak dlouhá je paměť kapalné vody? Experimenty i výpočty ukazují, že taková paměť vody nevydrží déle než několik pikosekund2.

Homeopatie by mohla fungovat kdyby mezi přípravou léku, podáním a účinkem uplynulo méně než je jedna tisícina miliontinu vteřiny.

Pavel Jungwirth3

Vážně chcete, aby voda měla delší paměť, když si představíte, co všechno by v ní bylo otištěno? Tady by veškeré vysvětlení mohlo skončit, ale ani fyzika a chemie nezastaví homeopaty. Z homeopatie se tedy stává jeden z nejčistších projevů magického myšlení - víra (vědomě či nevědomky) v existenci nadpřirozené podstaty, která existuje v objektech, zvířatech a lidech.

Placebo

Věř, a víra tvá tě uzdraví. To se píše už v Bibli. Psi jsou nesmírně citlivý na lidské emoce a často si užívají, když se o ně více pečuje a to může přispět k samotné léčbě.

Rizika homeopatie

Část pacientů homeopatii a další alternativní způsoby péče využívá z důvodu nedůvěry v současnou praxi a metodami vědecké medicíny, nespokojeností s přístupem lékaře, jejími výsledky a absencí celostního přístupu.

Účinnost homeopatik nejde prokázat. Z jejich fungování ani nemůže samotná konzumace ani uškodit, pokud nedojde k nějaké chybě u výrobce s ředěním4. Krmit psy drobnou dávkou cukru, nebo čisté vody až tolik nevadí. V reakci na Homeopaty také různé skeptické spolky tradičně organizují akce, na kterých se dobrovolníci hromadně předávkovávají homeopatiky. U nás mají homeopatika legislativní výjimku a tím pádem nemusí splňovat požadavky na účinnost, bezpečnost a kvalitu.

Homeopatie může být nebezpečná ve chvíli, kdy se kvůli nim zanedbá akutní léčba. Pacient kvůli nim oddaluje vyhledání odborné lékařské péče.

Homeopatie a autority

Řada vědeckých institucí i vládních organizací se shodují na tom, že homeopatie je neefektivní, neúčinná, potenciálně nebezpečná a jako taková by proto přinejmenším neměla být hrazena z veřejných fondů.

 • Rada evropských akademií věd (EASAC) vydala v září 2017 prohlášení, ve kterém shrnuje současné poznání ohledně homeopatie: „Z analýzy provedených studií vyplývá, že jakýkoli účinek homeopatických přípravků lze vysvětlit jako placebo efekt, nebo je lze přičíst špatně navržené studii, náhodě, malému vzorku nebo publikačnímu zkreslení.
 • Studie britské Výběrové komise pro vědu a techniku se v roce 2010 usnesla, že "homeopatie je neužitečná a neetická". Ve většině případů je tedy v rozporu s principy lékařské etiky.
 • Australká organizace Národní rada pro zdraví a lékařský výzkum (NMHRC) vydala zprávu4, která přezkoumala tisíce článků o homeopatických léčbách a došla k závěru, že neexistují žádné zdravotní podmínky, pro které existují spolehlivé důkazy o účinnosti homeopatie. Homeopatie by se neměla používat k léčbě zdravotních stavů, které jsou chronické, závažné nebo by se mohly stát vážnými. Lidé, kteří se rozhodnou pro homeopatii, mohou ohrozit své zdraví, pokud odmítnou nebo odloží léčbu, pro kterou existují dobré důkazy o bezpečnosti a účinnosti. Lidé, kteří zvažují, zda použít homeopatii, by se měli nejprve poradit s registrovaným lékařem.

V Česku jsou léčivé přípravky registrovány podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a musí být značena jako Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Některá z nich jsou dokonce vázaná pouze na lékařský předpis, čímž je mylný dojem, že se jedná o skutečné léky, ještě více posílen5. Homeopatie funguje na psychosomatickém principu placeba, pak každá maličkost, která činí placebo pro pacienta důvěryhodnějším, zvyšuje jeho účinnost.

Závěrem

Motivací pro článek je fakt, že vzniká stále podporujících článků o homeopatii, než objektivních. Spousta lékáren a eshopů stále vydává homeopatika za lék, i když se skutečnými léky nemají vůbec nic společného. Nebo se staví za údajná nepodložená fakta, že dokáží stimulovat organismus k vyléčení. Tyto tvrzení jsou vskutku lživá a nemají vůbec žádnou oporu v základech fyziky ani chemie. Na homeopatii si staví spousta lidí živobytí a určitě by pro náš web bylo finančně mnohem více výhodnější být příznivci homeopatie a doporučovat vám homeopatické přípravky. Chtěli jsme však vytvořit i vhodný zdroj informací pro lidi, kteří neví jak někomu vysvětlit problematiku homeopatik. Pokud vám článek přišel kvalitní, velmi oceníme sdílení a motivujete nás v pokračování této série.

Zdroje

 1. Hahnemann S.: Organon of the Art of Healing, 1810.
 2. Homeopatie a placebo, Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd České republiky
 3. Pavel Jungwirth - Voda: Mýty a fakta
 4. Homeopatie
 5. Sukl
 6. Vztah bolesti a placeba u zvířat
 7. Homeopatická ředění
 8. Hyland’s Baby Teething Tablets