O cvičáku

Popis cesty ve směru od Velvar: projedete vesnice Ješín a Luníkov. Za Luníkovem a po vyjetí krátkého kopce následuje dlouhá rovinka, kdy po levé straně máte areál bývalého zemědělského družstva (kravíny). Cca po 1500 m za Luníkovem je odbočka doleva (je tam směrovka Žižice) na vedlejší silnici. Po odbočení už uvidíte po pravé straně kynologické cvičiště. Popis cesty ve směru od Slaného: projedete vesnice Blahotice a Vítov. Cca po 300 m za Vítovem je odbočka doprava (je tam směrovka Žižice) na vedlejší silnici. Tuto odbočku minete a pojedete ještě cca 300 m a je druhá odbočka doprava. Tam odbočíte. Po odbočení už uvidíte po pravé straně kynologické cvičiště. Místo leží poblíž ulice Žižice 30.

Map

Vybavení

Upravit vybavení
  • Žádné informace

Tagy