O cvičáku

Cvičiště a jeho zařízení slouží k zájmové a sportovní kynologické činnosti - chovatelství a sportovnímu výcviku ve smyslu stanov MSKS. Na cvičiště mají se psy přístup pouze členové organizace, hostující členové a účastníci zkoušek a závodů v době jejich pořádání. Osoby, které jsou na cvičišti jako hosté některého člena, musí být hostitelem poučeny o řádu cvičiště. Za chování hostů, jimi způsobené škody a jejich úrazy, odpovídá člen, jehož jsou hosty. Zájemci o členství v klubu mají povinnost se ihned po příchodu ohlásit u výcvikáře. Další jejich setrvání na cvičišti je možné pouze po seznámení s provozním řádem a výslovným souhlasem výcvikáře. Místo leží poblíž ulice Kostelní Zmola.

Map

Vybavení

Upravit vybavení
  • Žádné informace

Tagy