O cvičáku

Výcvik probíhal většinou na ploše bývalého fotbalového hřiště, kterou jsme pravidelně sekali. Pouze překážky byly umístěny v těsné blízkosti klubovny, tzv. na malém cvičáku. Každý nový člen nám záviděl tu krásnou plochu na výcvik. Jenom málo klubů mělo tak velkou plochu. Díky tomu jsme také pořádali klubovou výstavu belgických ovčáků. Jedinou chybu tento prostor měl, a to, že zde nebyl zdroj elektrické energie a vody. Čas plynul dál, někteří psovodi odcházeli, někteří přicházeli. Koncem roku 2004 se Obec Opatovice n.L. rozhodla přesunout stávající fotbalové hřiště od silnice I/37 na místo bývalého hřiště v kasárnách. Tím jsme přišli o vynikající plochu pro nácvik obran a o přístupovou cestu na cvičiště.

Map

Vybavení

Upravit vybavení
  • Žádné informace

Tagy