Pejskari
Registrace

Oplocená plocha, severovýchodně od domu č. p. 4505, označená informačními tabulemi se symbolem psa.

Pro volné pobíhání psů vyhláška města vymezuje pozemky číslo 2001/17 v k.ú. Zlín, 7. část v ulici Družstevní.

Místo spravuje

Město Zlín

Mapa

Vybavení

  • Oplocený
  • Zdarma

Další psí výběhy v blízkosti