Oplocená plocha, severovýchodně od domu č. p. 4505, označená informačními tabulemi se symbolem psa.

Prostor na kterém je povolen volný pohyb psů bez náhubku a vodítka v rámci obce. Vyhláška obce vymezuje pozemek číslo 2001/17 v k.ú. Zlín, 7. část v ulici Družstevní.

Místo spravuje

Město Zlín

Vybavení

Upravit vybavení
  • Oplocený
  • Zdarma