V Letenských sadech bylo otevřeno zajímavé hřiště pro psy. Jedním z cílů, kterému má psí louka pomoci, je odlehčení Letenských sadů od množství psů. Stromořadí v klasickém parku i zbylá vegetace totiž bývají pohybem psů značně zatíženy a rovněž dochází i ke konfliktům mezi běžnými návštěvníky parku a návštěvníky se psy. Celá plocha hřiště má vybudovaný závlahový systém, aby se i při vysoké návštěvnosti udržel hezký a čistý trávník. Hřiště je oploceno nízkým drátěným plotem a keřovými skupinami, takže kromě oddělení od zbytku parku bude zároveň zachována přehlednost plochy z ulice. Celkové náklady hrazené plně z rozpočtu Hlavního města Prahy na vybudování hřiště činí 1,6 milionu korun.

Místo leží poblíž ulice Kostelní 1320/42.

Místo spravuje

Vybavení

Upravit vybavení
  • Překážky
  • Sáčky na exkrementy
  • Oplocený

Ďalšie psie výbehy v blízkosti