Psí výběhy Město Vsetín

Psí parky

Sychrov

Adresa

Plocha v sídlišti Sychrov, jižně od domu č.p. 60.

Vybavení

Upravit vybavení
 • Oplocený

Rokytnice

Adresa

Plocha ležící v sídlišti Rokytnice, nad domem Okružní 450.

Vyhláška města stanovila tento pozemek číslo 460/8 v k.ú. Rokytnice u Vsetína k venčení.

Vybavení

Upravit vybavení
 • Oplocený

Map

Psí výběhy

Rokytnice

Adresa

Vyznačená část nad domy č.p. 437, 438, 439, 440, 441, 442 a oplocená plocha v sídlišti Rokytnice.

Vyhláška města stanovila tento pozemek číslo 441/1 v k.ú. Rokytnice u Vsetína k venčení.

Vybavení

Upravit vybavení
 • Neoplocený

Břeh Bečvy

Adresa

1. travnatá část pravostranného břehu Vsetínské Bečvy od jezu na Ohradě po ul. Turkmenskou, mimo chodníky a cyklistickou stezku. 2. travnatá část levostranného břehu Vsetínské Bečvy od mostu bývalé železniční vlečky u polikliniky po začátek Panskézahrady, mimo chodníky a cyklistickou stezku. 3. travnatá část levostranného břehu Vsetínské Bečvy od mostu na ulici Mostecká po lávku pro pěší vLázkách, mimo chodníky a cyklistickou stezku. 4. travnatá část pravostranného břehu Vsetínské Bečvy od Krajské hygienické stanice a Státního archívu na ulici 4. května po lávku pro pěší v Lázkách.

Vyhláška města stanovila tento pozemek číslo 14738,5393,5390,5399 v k.ú. Vsetín k venčení.

Vybavení

Upravit vybavení
 • Neoplocený

Sychrov

Adresa

Sídliště Sychrov, vyznačená část nad domy č.p. 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 140, 141.

Vyhláška města stanovila tento pozemek číslo 805/4 v k.ú. Vsetín k venčení.

Vybavení

Upravit vybavení
 • Neoplocený

Rybníky

Adresa

Část parku u železničné trati u starého nadjezdu na Rybníkách.

Vyhláška města stanovila tento pozemek číslo 4301/1 v k.ú. Rokytnice u Vsetína k venčení.

Vybavení

Upravit vybavení
 • Neoplocený
 • Železnice

Map

Vyhlášky a regulace

Ve městě platí vyhláška 1/2015. Ve městě je třeba mít psa na vodítku. Odkaz na vyhlášku

Vodítko

Prostory na kterých je povolen volný pohyb psů bez náhubku a vodítka ve městě.

 • pozemek číslo 441/1 v k.ú. Rokytnice u Vsetína
 • pozemek číslo 805/4 v k.ú. Vsetín
 • pozemek číslo 4301/1 v k.ú. Rokytnice u Vsetína
 • pozemek číslo 14738,5393,5390,5399 v k.ú. Vsetín
 • pozemek číslo 460/8 v k.ú. Rokytnice u Vsetína