ASIP

Tento gen označovaný jako Lokus A, ovlivňuje protein Agouti Signaling Protein (ASIP) ovlivňuje distribuci eumelaninu a feomelaninu v těle psa. Název získal od jihoamerického hlodavce, který má podobné zbarvení jako známe u psů. Projev genu je ovlivněn genem MC1R (lokus E) a K. Zbarvení lokusu A se neprojeví v případě přítomnosti KB alely a genotypu e/e. Tyto alely jsou vůči alelám lokusu A epistatické.

Původní divoké zbarvení srsti vlků je vlkošedá barva (přírodní „aguti“ typ). U psů se z původního přírodního aguti zbarvení dá jako první vyštěpit zbarvení „black and tan“.

Alely

Alely genu kontrolují poměrně rozmanité varianty zbarvení u psů. Hierarchie dominance čtyř alel: Ay (plavá) > aw (vlkošedá) > at (tan points)> a (recesivní černá)

Recesivní a

V některé literatuře (např. Dostál1) značen jako As, jakožto solid. Kontroluje tvorbu eumelaninu, tedy tmavého, černho nebo hnědného pigmentu.

Plavá Ay

Alela ay je dominatní vůči ostatním alelám lokusu A. Tato alela se projevuje podobně jako Locus E (MC1R) a omezuje tvorbu eumelaninu, výsledné zbarvení je pak v odstínech plavé, žluté až červené. Díky tomu, může být i pes nesoucí alely EM, EG a E světlý jako v případě e/e. Existuje však jeden výrazný rozdíl mezi homozigotní e/e variantou a Ay a ten je viditelnost melanistické masky. Jedinci s maskou musí být EM a spolu se světlejší srsti tmavá maska nejlépe vynikne.

Vlkošedá aw

Alela aw způsobuje vlkošedé zbarvení jaké známe u husky, německých ovčáků.

Pálení aw

Alela at

  1. Genetika a šlechtění plemen psů, Jaromír Dostál