Gen TYRP1

Lokus B kóduje gen TYRP1, který poskytuje instrukce pro výrobení enzymu nazývaného Tyrosinase-related protein 1. Tento enzym se nachází v melanocytech a je zapotřebí pro tvorbu eumelaninu. Pigment eumelanin je zodpovědný za tvorbu černého nebo hnědého zbarvení srsti.

  • eumelanin je v základu černý pigment. Pokud je v buňkách (melanocytech) vyrovnaná hladina eumelaninu a feomelaninu, je barva světlejší a přechází z černé na hnědou.

Funkce tohoto genu se může v srsti projevit pouze v případě, že jedinec nenese dvě recesivní alely v lokusu E, které zapřičiňují zastavení produkci eumelaninu.

Alely

Byly nalezeny čtyři varianty TYRP1 genu – bs (c.991C>T), bc (c.121T>A), bd (c.1033_1035del). Byla identifikovaná čtvrtá varianta: baus c.555T>G.

Homozigoti bb

Mají často hnědý čumák a světlejší oči.