Co obec, to jiná pravidla a svoboda pejskařům. Pravidla pro pohyb psů totiž nestanovuje zákon, nýbrž samy obce si je určují pomocí obecně závazné vyhlášky (více v článku o vyhláškách). Je v ní napsáno za jakých podmínek se se svým psem můžete pohybovat obcí.

Na začátek zdůrazněme, že ať vyhláška ve vaší obci existuje nebo ne, platí, že podle zákona zodpovídá majitel psa za veškeré škody, které pes způsobí. I za případy, kdy pes pokouše jiného člověka. Také člověk vedoucí psa musí dodržovat veškerá přiměřená bezpečnostní opatření. Zodpovědný majitel dokáže ve většině případů předejít jakékoli případné škodě. Tedy neplatí, že vyhlášky si mohou pejskaři dělat co chtějí.

Registrace

Mnoho obcí po vás chce, abyste ohlásili svého psa na obecní úřad a následně z něj odváděli každoroční poplatek. Poplatkům je věnovaný samostatný článek. Některé obce investují zpátky do pejskařů velmi málo a ještě k tomu omezují pejskaře regulacemi, například ve Zlíně. Město tam nezajištuje koše se sáčky na exkrementy, zároveň zakazuje psům vstup do městských parků a v samotném centru ani psí hřiště nenajdete. Oproti tomu v sousedním Uherském hradišti za své psy nezaplatí občani ani korunu a občani dostanou i sáčky na exkrementy a psí hřiště.

Volný pohyb

Jsou obce, ve které psi nikdy nezjistí jak vypadá náhubek. A jsou psí pekla, kde městští strážníci důkladně kontrolují, jakým způsobem psi lidé venčí, nebo dokonce prověřují identifikační čip. Na místě pak mohou udělit pokutu. Je časově i bezpečnostně náročné pokaždé vyjet do přírody a psa nechat vyběhat na nezajištěných plochách, které jsou většinou lemovány silnicemi nebo lesy, ze kterých kdykoliv může vyběhnout zvěř. Zvýšenou agresivitu projevují často psi s omezenými možnostmi pohybu a kontaktu s lidmi či jinými psy. Nevíte zda žijete v psím pekle nebo ráji? Připravili jsme pro vás mapu, která vám dá představu jak moc je vaše město přátelské.

Jaké mají obce možnosti

Veřejná prostranství jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení. V souvislosti s ním mohou obecně obce stanovat tyto tři možnosti.

 1. Obec omezí některé veřejná prostranství. Pak nemusí určit prostory pro volné pobíhání psů, protože volno platí, tam kde není omezení.
 2. Obec zakáže volné pobíhání psů (nařídí povinnost vodítka) na všech veřejných prostranstvích. Pak ze zákona musí určit adekvátní plochy pro volný pohyb.
 3. A nakonec jak se říká, kdo nic nedělá nic nezkazí. Obec se může rozhodnout neregulovat, jde o výchozí stav většiny obcí, které nemají žádnou vyhlášku regulující volný pohyb psa.

Musí mít můj mazlíček vodítko?

Vyhlášky se dají rozdělit do pěti úrovní: od volného pohybu po omezení delky vodítka a povinosti nosit za všech okolností náhubek.

 • Volný pohyb psů

  Jde o pohyb psa bez vodítka a náhubku pod kontrolou nebo dohledem doprovázející osoby. Volný pohyb není záležitost jen malých obcí, naopak se ho nebojí ani naše metropole Praha.

  V některých vyhláškách se povinnost vodítka klade na psa pouze v případě, že není dostatečně ovladatelný. Takto rozumně formulovanou vyhlášku mají například v Pardubicích: vymezený volný pohyb psů za podmínky, že průvodce má psa i bez použití vodítka kontrolu nad chováním provázeného psa.

  Toto opatření také šetří veřejné rozpočty, protože obec ze zákona nemusí zřizovat výběhy ani hřiště, protože se pes může vyběhnout kdekoliv. Toto opatření však klade na pejskaře nejvyšší zodpovědnost.

 • Vodítko nebo náhubek

  Se psem je možno se na veřejnosti pohybovat buď na vodítku, bez nasazeného náhubku. Nemá-li pes nasazený náhubek, je jeho pohyb možný pouze na vodítku. S náhubkem odpadá důvod ke strachu z pokousání. Toto řešení je lepší než pouhé vodíko a dává možnost volby. Jsou psi, kteří mají spoustu energie a potřebují se vyběhat a takový pes na vodítku strádá. Pokud Váš pes běhá za dětmi nebo cizími lidmi třeba s dobrým úmyslem si hrát, používejte prosím vodítko a venčete psa na volno s náhubkem v době, kdy nepotkáváte lidi

 • Vodítko

  Majitel psa je poviný zabezpečit ho tak, aby na veřejných prostranstvích s výjimkou míst k tomu určených a označených, volně nepobíhal a musí vést psa na vodítku.

 • Spolu se zákazem volného pohybu nastává pro obec díky zákonu ZOPT povinnost poskytnout majitelům dostatek výběhových louček a hřišť v tzv. dostupné vzdálenosti. Pokud vyhláška zakazala volný pohyb psů na celém území obce a nestanovila výběhové loučky, bude v rozporu s právním výkladem ministerstva vnitra.

 • Vodítko s dalšími omezeními

  Nejenže musí být pes na vodítku, vodič psa si sebou všude musí brát i náhubek. Pes s náhubkem, který někde čeká na pána se nemůže bránit - psa si může někdo odnést (například bezdomovci) a nebo může být napaden.

 • Vodítko s náhubkem nebo krátké vodítko

  O délce vodítka by měl rozhodovat majitel, né úředník. Ne nadarmo se říká, že se někdo chová jako utržený ze řetězu. Koupit na některé menší psy náhubky je problém - krátkolebá plemena, trpasličí psi.

Příklady míst s nepřátelskou vyhláškou

Kam nechodit

Součást mnoha vyhlášek je zákaz přivádět zvířata do prostoru opatřená zákazem vodění psů. V provozním řádu téměř každého dětského hřiště, pískoviště nebo sportoviště je také zakázáno vodit psy. Ústavní soud dovolil obcím zákazat psům na tyto místa chodit. Také nedoporučujeme vodit pouštět psa do okrasných zákonů, prostory lázní.